Plusy i minusy spółki cywilnej

spolka cywilna

Spółka cywilna 

Spółka cywilna jest jedną z częściej wybieranych form działalności gospodarczej. Aby założyć ten rodzaj działalności musimy zawrzeć tak zwaną umowę spółki. Zawiera się ją pomiędzy przedsiębiorcami, którzy zwykle posiadają i prowadzą własne firmy. Ten rodzaj spółki nie ma osobowości prawnej, jednakże obowiązkiem wspólników jest posiadanie wpisu do CEIDG. W spółce cywilnej nie płaci się podatku od dochodów. Bowiem każdy ze wspólników musi się rozliczać samodzielnie z należnego podatku. Jeżeli członkami spółki cywilnej są osoby fizyczne, a obroty nie przekraczają 2 mln euro to jej księgowość może być uproszczona ( księga rozchodów i przychodów, ryczałt ). Niemniej jednak jeżeli wspólnikami są osoby prawne, lub obroty przewyższają wyżej wymienioną kwotę, to obowiązkiem jest wybranie księgowości pełnej.

Plusy spółki cywilnej

Spółka cywilna jako forma działalności gospodarczej jest bardzo łatwa w budowie, a zarazem niezwykle prosta do prowadzenia, ponieważ wszyscy jej wspólnicy mogą być reprezentantami spółki. Drugim plusem jest niewątpliwie brak konieczności wnoszenia kapitału początkowego.

Minusy spółki cywilnej

Zdecydowanie największą wadą spółki cywilnej jest solidarna odpowiedzialność wspólników, która niesie ze sobą naprawdę duże ryzyko. Bowiem nawet jeśli tylko jeden z członków tejże spółki podejmie jakiekolwiek zobowiązanie, to wszyscy są odpowiedzialni za jego uregulowanie. Drugim dużym minusem jest odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem w przypadku wszystkich wspólników. Kolejnym minusem jest fakt, że ta forma działalności gospodarczej zwykle nie jest nazbyt pozytywnie postrzegana przez kontrahentów, gdyż w jej przypadku nie ma mowy o statusie przedsiębiorcy i nie jest ona wpisana do CEIDG.

Podsumowanie 

Działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej jest z pewnością bardzo łatwa i szybka do założenia. Jednakże jest niezwykle ryzykowna że względu na konieczność solidarnej odpowiedzialności wspólników za wszystkie zobowiązania tejże spółki.