Zakładanie spółki z o.o.

Prowadzenie firmy nie zawsze musi wiązać się z posiadaniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Czasami specyfika firmy, czy chęć prowadzenia jej wspólnie z innymi osobami podpowiada, że najlepszą opcją będzie rejestracja spółki. Możemy ją zawiązać z innymi osobami fizycznymi lub osobami prawnymi (innymi firmami). Warto jednak zgłębić temat, jeśli zapada decyzja o zawiązaniu spółki: można to zrobić z innymi osobami lub firmami, ale wyjątkiem w tym przypadku jest spółka cywilna – nie może ona być wspólnikiem w spółce.

Rejestracja spółki z o.o. – o czym pamiętać

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga przejścia przez cztery kolejne kroki. Pierwszym z nich jest zawarcie umowy spółki, której stronami są wszyscy wspólnicy. Drugim jest wniesienie wkładów przez wspólników po to, aby środki finansowe mogły pokryć całość kapitału zakładowego. Jego minimum wynosi 5000 zł. Następnie należy powołać zarząd spółki, a na koniec wpisać ją do rejestru. Warto pamiętać, że jeśli kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500 tys. złotych lub spółka liczy więcej niż 25 wspólników, konieczne jest wówczas ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki

Aby dopełnić formalności związanych z utworzeniem spółki należy skompletować następujący zestaw dokumentów: umowę spółki, oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady finansowe na kapitał zakładowy zostały przez nich wniesione w całości, dowód powołania poszczególnych członków organów spółki oraz oświadczenia osób reprezentujących spółkę. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się również lista niezbędnych do wypełnienia dokumentów, które należy dołączyć do formularza rejestrowego. Kompletny zestaw dokumentów to dość pokaźny plik, dlatego warto się wraz z listą dostępną na stronie upewnić, czy zostały przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty. Rejestracja spółek odbywa się w sądzie rejestrowym właściwym dla miejsca, w którym jest siedziba spółki.